Neuer Import

Neuer Import

Tanganyika Import

 

Tropheus Ikola

Tropheus red rainbow

Tropheus crescentic mkuyu

Tropheus malagarasi

Tropheus fiery fry (only few)

Tropheus moori namansi

Petrochromis rainbow kipili (show males)

Benthochromis Tricoti Tanzania south (few)

Paracyprichromis blue neon Tanzania south (very rare, few, new)

Gnathochromis permaxillaris (Tanzania, very few)

Cyprichromis leptosoma tricolor

Eretmodus kasanga (few)

Tanganicodus

Ophthalmotilapia nasuta gold kipili

Tobias

Translate »
<